Избор на моторно масло

Избор на моторно масло
 • 24 април, 2017 ★ 14:16ч
 • Карина
 • Видяно 2415 пъти
Как да изберем подходящо масло за двигателя на колата? - Важен въпрос за всеки, който иска да полага правилни грижи за своя автомобил. Полезният живот на мотора в голяма степен зависи от маслото, което му поставяме. Много хора не обръщат необходимото внимание на вида масло, което купуват – щом е масло, значи смазва, нали? Някога може и да е било така, но в днешно време технологично двигателите са претърпяли революционно развитие и са внедрили разнообразни и сложни системи в механиката си. Натоварванията при работа са далеч по-изискващи. От там се стига до необходимостта маслата да отговарят на специфичните им нужди. Не случайно всеки производител на масла за коли се старае да разработва широк спектър и различни гами.

 4.6 от 95 гласа

Имате възможност да оцените тази статия!


Преди да разберем кое е най-доброто автомобилно масло за нас, трябва да сме наясно за какво служи. Маслото е от основно значение за работата на всяка една машина. Неговите ползи за мотора най-общо могат да се обобщят така:

 • Чрез образуване на маслен филм, намалява триенето между движещите и допиращи се детайли и по този начин предпазва от преждевременно износване на механичните части в мотора; 
 • Отвежда топлината, генерирана при триенето на частите и не позволява да се повишава прекомерно температурата в двигателя. Охладителната течност отнема около 60% от тази топлина, а маслото - останалата;
 • По време на работа на двигателя, маслото поема и задържа в суспензия страничните веществата, които се образуват в процеса на изгаряне (нагар, окиси, киселини и др.) и му помага да се запази чист;
 • Почиства двигателя като отстранява отлаганията;
 • Предпазва системата на двигателя от корозия и окисление;
 • Уплътнява буталата в цилиндрите. Масленият слой между движещите се сегменти и стените на цилиндрите,  както и между стъблата на клапаните и водачите им, предпазва от изтичане на масло в горивната камера, а също така и от попадане на гориво в маслото. Доброто уплътняване дава повече мощ и увеличава ефективността на двигателя;
 • Правилно подбраното масло оптимизира енергийната ефективност и снижава разходите на гориво и други консумативи;

Функциите му са истински важни за механиката, затова редовно трябва да се проверява нивото на маслото в двигателя и да не се допуска да пада под минимума. Освен това, тъй като самото то се износва и замърсява с времето, настъпва момент, в който трябва да се смени с ново. Това е един от ключовите моменти в поддръжката на колата. 

Кога е дошъл момента за смяна? 

 • На първо място трябва да сме се запознали с интервалите за смяна на масло, посочени от провизводителя на нашия двигател. Той е измерен не във време, а в определен брой изминати километри.
 • Вторият фактор, който трябва да вземем под внимание, е вида масло, който трябва да ползваме. Производителят на мотора на нашия автомобил ни дава информацията за основния вид масло подходящо за двигателя и какви са допустимите вариации, в чиито граници имаме свобода да избираме. 
 • Третото, което трябва да съобразим, е начина, по който експлоатираме автомобила и индивидуалните му особености (възраст и състояние). Това понякога влияе в избора ни както на масло, така и на интервала, през които ще го заменяме. Но винаги трябва да е в допустимите рамки, указани от производителя на мотора.

Преди да пристъпим към избора е добре да сме запознати с някои основни понятия за маслата, които ще ни помогнат да се ориетираме в магазина.

Типове масло според произхода и състава

Според вида базово масло, от което са създадени, могат да бъдат най-основно:

 • Минерални масла: те са пряк резултат от дестилацията на суровия нефт. Създадени са изцяло на природна основа. Съставът им варира и зависи от качеството и условията на добиване на изходния материал. За да се осигурят определени показатели, при производството има нужда от повече допълнителни присадки към основата на маслото. Но трябва да сме наясно, че в процеса на експлоатация на двигателя, молекулите на присадките малко по малко се разрушават и така започва съкращаване на качеството на маслото. Цената на минералните е по-ниска от на останалите типове масла. Това често ги прави предпочитани от притежатели на автомобили с по-стари двигатели, които не могат да оползотворят пълноценно допълнителните качества, но също така, понякога се оказват и по-подходящи предвид амортизицията. Ако използваме минерално масло, препоръчително е да го сменяме най-малко веднъж годишно, дори и да не сме достигнали километрите, определени от производителя на нашия автомобил;
 • Синтетични масла: Синтезирани в лабораторни условия по сложен химичен път, чрез точна и контролирана технология, позволяваща комбиниране на няколко компонента в основата и достигане на търсените качествени характеристики и желани високи показатели. Използват се химични процеси, чрез които се въздейства на молекулярната структура и характеристиките. Компонентите са добре балансирани и добавени към много по-устойчива основа, която интегрира и запазва качествата им. Начинът им на производство оскъпява крайния продукт, но предлагат много добра защита и стабилно полезно действие. Масленият слой не се разкъсва дори и при екстремните натоварвания на мощни двигатели. Имат отлични почистващи качества и могат да изпълняват функциите си по-дълго време. Ако сме избрали синтетично масло, въпреки удължения период на полезено действие, добре е да не надвишаваме срока от две години за смяна;
 • Съществуват и полусинтетични (наричани още „частични“ или „по синтетична технология“) масла: създадени чрез смесване на минерална и синтетична основа, като процентите в състава могат да са различни. Предлагат по-добра защита и фунционални качества от чисто минералните, без да изравняват високите показатели на чисто синтетичните.  Представляват добър компромис по отношение качество/цена;
 
Можем да обобщим, че основните предимства на синтетичните масла пред минералните са тяхното по-надеждно приспособяване към изискванията на съвременните двигатели и екстремните условия, в които често се експлоатират; циркулират по-добре още от момента на стартиране на студения мотор и имат по-добри показатели при високи и ниски температури (вискозитетни характеристики); компонентите им са по-устойчиви на механичните натоварвания и химичните въздействия при работа (по-бавно стареят); имат по-висок коефициент на полезно действие за опазване от износване на двигателя, ниска изпаряемост (по-рядко има нужда от доливане, по-бавно се сгъстяват поради износване) и по-голяма екологичност (по-малко вредни емисии и по-голямо оптимизиране на енергийния разход на автомобила).

Какво е най-доброто масло за нашата кола?

От всички свойства на маслото, едно от най-важните е вискозитетът. Той определя съпротивлението на молекулите от масления поток при изливане и неговата динамичност при движение или иначе казано - гъстотата на маслото. Но не трябва да се бърка с понятието индекс на вискозитет, който указва изменението на вискозитета в следствие на висока или ниска температура и е един от важните показатели при всеки тип масло.

Доброто моторно масло  трябва да е достатъчно течно при ниски температури на околната среда, за да може да осигурява лесен старт на мотора (от момента когато е най-студен) и безпроблемна работа след това. От гъстотата му зависи колко време двигателя ще работи без масло при първоначалното запалване, преди да е загрял. Това е моментът, който води до най-голямо износване на механиката. При коли, които са подложени на чести студени стартове поради сезона или климата, неподходящия вискозитет нанася изключителни поражения.

Същевременно, трябва да запазва достатъчен вискозитет при нагряване и високи температури на околната среда, за да не изтича лесно между сегментите на двигателя, без да може да образува необходимия постоянен тънък слой без разкъсвания. Трябва да знаем, че топлината намалява вискозитета на всяко масло и че с покачване на температурата, те стават „по-тънки“.

***

Когато погледнем опаковката на едно масло, на него са изписани различни показатели, говорещи за неговия тип, индекс на вискозитет и клас. Трябва да знаем, че съществуват различни класификации, които ни говорят за качествата.

Най-популярната за вискозитет е класификацията по SAE (Society of Automotive Engineers – международно Дружество на автомобилните инженери). Тя дефинира маслото според характеристиките му при 100 °C и способността му да бъде изпомпвано при ниска температура. Разделя маслата на: всесезонни, зимни и летни.

Обозначенията по SAE изглеждат по следния начин: 
 • Всесезонни: "SAE xxW-yy" числа разделени от буквата W- (от “winter”- на английски “зима”). Където числото преди W показва вискозитета на маслото при ниски температури, а числото след W- вискозитета при високи температури. По-голямото число означава по-висок вискозитет (по-гъсто). Колкото по-малка е първата цифра, толкова маслото е по-течливно и подвижно при ниски температури и по-бързо се изпомпва до където е необходимо. Когато двигателят заработи за по-продължително време, градусите се повишават и започва да играе роля втората цифра, която показва вискозитета при високи температури .(Индикации на всесезонни масла по SAE : 0W-20, 5W-20,  0W-30, 5W-30, 10W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 5W-50, 10W-50, 15W-50, 20W-50, 10W-60).  
        Сходно е обозначението и при сезонните: 
 • Зимни: "SAE xxW" (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) 
 • Летни: "SAE yy" (20, 30, 40, 50, 60) 

Но колко точно да бъде вискозитета  на маслото, което ще купим и какви са възможните вариации, от които можем да избираме, научаваме от указанията посочени от производителя на двигателя.

За нашите географски ширини, поради характерния температурен диапазон, най-предпочитани са всесезонните масла. В тяхната формула са включени модификатори за вискозитета, които повишават гъстотата на маслото при висока температура, без почти да оказват влияние върху него при ниски температури. 

Виждаме, че по отношение на вискозитета, температурата е основен параметър. Тук можем да се върнем на разликите между синтетичните и минералните масла, като споменем, че синтетичните имат по-висока температура на запалване, а също така и доста по-ниска температура на застиване, в сравнение с минералните  (синтетичните масла често носят в  маркировката си 0W, 5W,  докато минералните 15W). 

Според вискозитета и вида, най-разпространените класове масла са:
 • Минерални: 10W-40, 15W-40  (основна защита за много двигатели, нужда от честа смяна на маслото);
 • Полусинтетични: 5W-30, 10W-40, 15W-40 (по-добра защита още в първите 10 мин. работа на двигателя, три пъти по-ефективно предпазване от износване и увеличено време  до смяна на маслото);
 • Синтетични: 0W-30, 0W-40, 5W-40 (комплексна защита, облекчен старт при ниски температури, оптимизират и спестяват разход на гориво, отлична работа при съвременни двигатели);

Изгодно през Април

Избор на моторно масло II
Освен означенията за вискозитет по SAE, маслата, които се продават на европейските пазари, се оценяват и по други системи за качество, с които също трябва да се съобразим, но отново изборът ни се стеснява според насоката на производителя на двигателя на нашата кола.  

Класификациите по API (Американски петролен институт) и ACEA (Европейска асоциация на конструкторите на автомобили) разглежда маслата по-генерално, като комбинация от различни показатели. 

API ги разделя на масла за бензинови и за дизелови двигатели, и ги подрежда по класове: 
 • "Sх", където "S" показва категория бензинов двигател, а "х" е буква, която показва клас – като всяка следваща буква има по-добри показатели от предната (т.е. SB е по-добро от SA). "SN" е най-високия клас сред тях, а „SH“ най-популярен; 
 • "Сх", където аналогично "C” показва категории дизелови двигатели, придружена от буква, обозначаваща клас ."CJ" е най-високия клас сред тях ("CJ-4" за тежкотоварни автомобили), а "CH" е най-популярен (много подходящ за пътнически автомобили).

АСЕА разделя масла в няколко големи групи и поставя числени индекси според свойствата и приложенията:
 • група "А" за бензинови двигатели;
 • група "В" за дизелови двигатели на леки автомобили;
 • група "С" за дизелови двигатели на леки автомобили с филтър за твърди частици;
 • група "Е" за дизелови двигатели на тежкотоварни автомобили;

За ориентир в обозначенията по тази спецификация, можете да погледнете допълнителната помощна информация в долната част на страницата тук

Но най-общо може да кажем, че според класификация за качество, хубавото масло трябва да отговаря най-малко на ACEA A3/B3 и на АPI SJ,SL/CF.
Отделно някои производители на автомобили (като VW, BMW, Mercedes и др) също дефинират собствени класификации за качеството на маслата. 

Няколко общи съвета

 • При смяна на масло, задължително сменяйте и масления филтър;
 • При избора на масло, спазвайте точно спецификациите и препоръките на производителите на автомобила;
 • Използването на добавки за масло винаги е препоръчително;
 • Препоръчително е и смяната на маслото да е през една година, дори и да не е направен пробега в км.

Добавете коментар

(*)
(*)
(*)

Акумулатори


Автоаксесоари


Багажници и тегличи


Електроника и мултимедия


Автокозметика


Автохимия


Масла


Добавки


Измиване и почистване на стъкла


Стелки за кола


Течности


Крушки


Летни гуми


Зимни гуми